Kategorie

Prodávané značky

Tel: 723 613 256

Chceteli pravidelně dostávat novinky z našeho shopu na mail, vyplňte prosím Váš email.

Užitečné informace k hasicím přístrojům

Tato otázka není zcela jednoduchá, a proto jsme pro Vás na našich stránkách připravili pár bodů, které Vám pomohou vybrat ten správný hasicí přístroj.

Hasicí přístroje se člení do několika kritérií a to například podle druhu náplně, velikosti nebo podle konstrukce. V první řadě je důležité znát, kde bude hasicí přístroj instalován kvůli hořlavému materiálu. Mezi tyto hořlavé materiály řadíme například dřevo, papír, látky, seno nebo benzín. Dle druhů hořlavých látek rozlišujeme třídy požáru A, B, C, D a F.

 

Třída A

Požáry pevných látek organického původu, jejichž hoření je doprovázeno žhnutím (papír, dřevo, sláma, textil, plasty, guma aj.)

Vhodné hasicí přístroje: vodní, pěnové, práškové

 

Třída B

Požáry kapalin nebo látek předcházejících do kapalného stavu (alkohol, barvy, olej, benzín, dehet, tuky)

Vhodné hasicí přístroje: pěnové, práškové, halonové

 

Třída C

Požáry plynů (zemní plyn, vodík, acetylen, svítiplyn, propan, metan)

Vhodné hasicí přístroje: práškové, CO2, halonové

 

Třída D

Hoření lehkých alkalických kovů (hliník, hořčík, draslík, sodík)

Při hoření těchto kovů dochází k vývinu obrovských teplot. Při hašení těchto požárů se vyžadují speciální suchá hasiva nebo speciálně upravené prášky.

 

Třída F

Požáry jedlých olejů a tuků (rostlinné nebo živočišné tuky ve fritézách a ostatních kuchyňských přístrojích a zařízeních)

 

„Jaké všechny typy hasicích přístrojů mohu najít na těchto webových stránkách a k čemu se jednotlivé přístroje využívají?“

 

Práškový hasicí přístroj:

Tento typ hasicího přístroje má univerzální použití.

Je vhodný na elektrická zařízení pod proudem, hořlavé plyny, benzín, nafta, oleje, počítače, televizory a další elektroniku. Nevhodný na dřevo, uhlí, textil.

 POZOR! Nelze použít na lehké a hořlavé alkalické kovy

 

Vodní hasicí přístroj:

Hasebním účinkem je zejména chlazení. Tento typ hasicího přístroje je vhodný na papír, dřevo, alkoholy a další pevné hořlavé látky. Nevhodný na benzín, nafta, ředidlo, líh, cenné materiály.

 POZOR! Nelze použít na elektrická zařízení pod proudem, lehké a hořlavé alkalické kovy, látky prudce reagující s vodou (kyseliny), rostlinné a živočišné oleje a tuky.

 

Pěnový hasicí přístroj:

Hasicí látkou je voda obsahující pěnidlo. Tento typ hasicího přístroje zabraňuje úniku hořlavých plynů a par z pásma hoření a naopak zabraňuje přístupu vzduchu k hořící látce.

Hasicí přístroj je vhodný na pevné hořlavé látky, benzín, naftu, minerální oleje a tuky. Je nevhodný především na hořlavé kapaliny mísící se s vodou a hořlavé plyny.

 POZOR! Nelze použít na elektrická zařízení pod proudem, lehké a hořlavé alkalické kovy.

 

Sněhový hasicí přístroj:

Hasivo: oxid uhličitý

Sněhové hasicí přístroje jsou vhodné na elektrická zařízení pod proudem, hořlavé plyny, hořlavé kapaliny, jemnou mechaniku a elektrická zařízení. Tyto hasicí přístroje nejsou vhodné na pevné hořlavé látky typu dřeva, textilu a uhlí.

 POZOR! Nelze použít na lehké a hořlavé alkalické kovy, hořlavý prach a sypké látky.

 ! PŘI POTŘÍSNĚNÍ POKOŽKY CO2 HROZÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU OMRZLIN!

 

Halotronové (plynové) hasicí přístroje:

Tento typ hasicího přístroje se dá použít na všechny materiály s výjimkou pevných žhnoucích látek. Je vhodný zejména k hašení automobilů, jemné mechaniky a elektroniky, počítačů, elektrických zařízení pod proudem, výpočetní techniky, archivů, muzeí a vojenské techniky.

 POZOR!  Nepoužívejte v uzavřených prostorech bez větrání - hrozí poškození Vašeho zdraví

 

Důležitou podmínkou pro rychlé použití přenosného hasicího přístroje je i jeho správná instalace.

K důležitým bodům patří také správná instalace hasicího přístroje pro jeho rychlé použití.

Hasicí přístroj umísťujeme tak, aby byl snadno viditelný a volně přístupný. Rukojeť hasicího přístroje zavěšeného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou.

Proti pádu je vhodné umístit hasicí přístroj na podlaze nebo jiné vodorovné stavební konstrukci.

V dopravních prostředcích a na strojích se hasicí přístroje umisťují tak, aby nemohly ohrozit bezpečnost osob.

V mnoha státech je hasicí přístroj práškový 1 kg povinnou výbavou osobních automobilů. Pro lepší orientaci, o které státy se jedná:

Ukrajina, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Belgie, Řecko, Omán, Kuwait, Katar, Turecko, Litva, Estonsko, Izrael

značky a parametry
0
0

Značky a parametry

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím