• 0

Bezpečnostní tabulka - Tlačit

Samolepící značení; rozměr: 100 x 100 mm; označuje směr otevření dveří  

Kód FBZ36
Dostupnost: Skladem
Výrobce: CZ
Kategorie: Bezpečnostní značení
Varianta:
Samolepící fólie
Vaše cena:
55 Kč s DPH
45,45 Kč bez DPH
ikona
ikona

Co tabulka označuje?

Samolepící značka označující směr otevření dveří. Toto bezpečnostní značení umožňuje určit, kterým směrem se dveře otevírají, a tak urychluje únik z budovy například při evakuaci. Toto značení najde své uplatnění zejména v budovách, které nejsou vybaveny nouzovým osvětlením. Značka je fotoluminiscenční.

 

Upozornění

Bezpečnostní značení podléhá § 6 z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů. Vzhled značky je stanoven předpisem dle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. Toto určuje správné umístění bezpečnostního značení. Držte se všeobecně platných pravidel při umisťování značek, a hlavně dbejte na správnou volbu značky, dostatečnou údržbu, počet značek umístěných v prostoru a pozornost věnujte i zdrojům světla, které by mohli viditelnost značky snížit. Vyvarujte se umisťování většího počtu značek vedle sebe, nebo značek s podobnou vizualizací, ale odlišným významem (může dojít k nepochopení nebo záměně).

 

Rozměry 100 x 100 mm
Varianta Samolepící fólie