• 0

Bezpečnostní tabulka - Únikový východ bezbariérový vlevo

Samolepící značení; rozměr: 210 x 100 mm; označuje místo bezbariového únikového východu    

Kód FBZ21
Dostupnost: Skladem
Výrobce: CZ
Kategorie: Bezpečnostní značení
Varianta:
Samolepící fólie
Vaše cena:
55 Kč s DPH
45,45 Kč bez DPH
ikona
ikona

Co tabulka označuje?

Samolepící značka označující směr bezbariového únikového východu. Tabulka umožňuje označení únikového východu při evakuaci. Toto značení najde své uplatnění zejména v budovách, které nejsou vybaveny nouzovým osvětlením. 

 

Upozornění:

Bezpečnostní značení podléhá § 6 z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů. Vzhled značky je stanoven předpisem dle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. Toto určuje správné umístění bezpečnostního značení. Držte se všeobecně platných pravidel při umisťování značek, a hlavně dbejte na správnou volbu značky, dostatečnou údržbu, počet značek umístěných v prostoru a pozornost věnujte i zdrojům světla, které by mohli viditelnost značky snížit. Vyvarujte se umisťování většího počtu značek vedle sebe, nebo značek s podobnou vizualizací, ale odlišným významem (může dojít k nepochopení nebo záměně).

 

 

Rozměry 210 x 100 mm
Varianta Samolepící fólie