• 0
Náš tip
Červinka Professional Cleaner TAPIS M čisticí prostředek na strojní mytí koberců se svěží vůní

Červinka Professional Cleaner TAPIS M čisticí prostředek na strojní mytí koberců se svěží vůní

Objem: 1, 5 l; použití: strojní čištění koberců, potahů a čalounění; oživuje barvy; čistí do hloubky; svěže voní

Kód CC000031
Dostupnost: Momentálně nedostupné
Výrobce: Červinka - Czech Republic
Kategorie: Univerzální využití
Varianta:
1 l
5 l
Vaše cena:
316 Kč s DPH
od 261,16 Kč bez DPH
ikona
ikona
Na dotaz

Proč si čistící prostředek pořídit?

Červinka Professional Cleaner TAPIS M nízkopěnivý přípravek na strojní čištění koberců, potahů a čalounění extrakčním způsobem. Čistí do hloubky, důkladně a šetrně. Oživuje barvy a zabraňuje opětovnému usazování špíny. Zanechává svěží vůni.

 

Ředění:

Roztok 1:100 - 1:50 (10 - 20 ml přípravku do 1 l vlažné vody) dle míry znečištění

 

Návod k použití: 

Roztok přípravku použijte podle návodu čistícího stroje

 

Složení:

<5% neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, 1-methoxypropan-2-ol, parfém, Limonene, Coumarin, Linalool, alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl alcohol, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Iodopropynyl butylcarbamate

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

Obsahuje:
Ethoxylovaný alkohol C12-14, 7 EO (CAS: 68439-50-9)

Použití Strojní mytí koberců a čalounění
Varianta 1 l, 5 l, 10 l, 25 l