• 0

SKUM ARC 3x3 EG Concentrate pěnidlo

Nejlepší hasicí účinky a potlačení znovuvznícení. Tvoří pěnovou přikrývku, čímž zabraňuje přístupu kyslíku k hořící látce. Vytváří vodní film, utěsňuje povrch hořící látky a potlačuje tak unikající výpary z nich.

Kód 1800036
Dostupnost: 3 - 4 týdny
Výrobce: ZAH
Kategorie: Hasiva
Vaše cena:
Na dotaz
ikona
ikona

*DOSTUPNÁ BALENÍ NA DOTAZ.

 

Koncentrát SKUM ARC 3x3 EG, alkoholově odolné pěnidlo tvořící vodní film, kombinuje fluorované a hydro-karbon sulfátové technologie pro zajištění co nejúčinnějšího potlačení požáru a par pro požáry uhlovodíkových paliv třídy B, polárně solventních a hydrokarbonových palivových ohňů. Tento syntetický pěnový koncentrát je určen pro hasičské aplikace při přiměšování 3 % roztoku na hydrokarbonové ohně a 3 % na polárně solventní ohně v sladké, slané nebo tvrdé vodě. Použitím dvojité úrovně 3 % roztoku pro SKUM ARC 3x3 EG pěny minimalizujete spotřebu pěnidla na hydrokarbonové nebo polárně solventní požáry. Je určno pro potlačovací mechanismy vhodné pro rychlé uhašení požáru a lepší odolnost proti spálení.

 

Jak pěnidlo funguje?

SKUM ARC 3x3 EG pěnový roztok vyniká svou odolností a ochranou před opětovným vzplanutím ohně. Požár potlačuje ve 3 fázích:

  • tvoří pěnovou přikrývku, čímž zabraňuje přístupu kyslíku k hořící látce
  • vytváří vodní film, utěsňuje povrch hořící látky a potlačuje tak unikající výpary z nich
  • voda, kterou pěnový roztok obsahuje, ochlazuje hořící látku

Pěnidlo SKUM ARC 3x3 EG je kvalifikováno a splňuje požadavky normy EN 1568:2008 a hodnocení TRIPLE 1A.

 

Co s ním můžeme hasit?

Pěnidlo je určeno k použití na požáry uhlovodíkových paliv třídy B s nízkou rozpustností ve vodě, jako jsou surové oleje, benzíny, motorová nafta a letecká paliva, polárně solventní a hydrokarbonové palivové ohně. 

 

Jak pěnidlo použít?

Lze jej efektivně aplikovat pomocí většiny běžných hasicích zařízení na vypouštění pěny. Pro optimální výkon by tvrdost vody neměla překročit 500 ppm (vápník a hořčík). 

Pro okamžité použití jej lze zředit i čerstvou nebo mořskou vodou na 3 % koncentrát. Pro pozdější použití se poraďte s technickými službami ohledně předmíchání skladovaného roztoku (pouze sladká voda).

Mělo by být skladováno v originálním dodávaném balení nebo v doporučeném skladovacím vybavení pro pěnové systémy v rozmezí doporučovaných teplot. Pokud pěnidlo během přepravy nebo skladování zamrzne, lze jej po úplném roztátí jemným promícháním obnovit plnou provozuschopnost. Faktory ovlivňující dlouhodobou a efektivní účinnost pěnového koncentrátu zahrnují vystavení teplotě a cyklování, vlastnosti skladovacích nádob, vystavení vzduchu, odpařování, ředění a znečištění. Efektivní životnost pěnidla maximalizujete nastavením optimálních podmínek skladování a správnou manipulací. Pěnidlo prokázalo efektivní hasicí účinek s obsahem skladovaným v původním obalu za správných podmínek po dobu více než 10 let. Míchání s jinými pěnovými koncentráty se pro dlouhodobé skladování nedoporučuje. Dodržením podmínek pro skladování bude při použití zaručena okamžitá reakce.

Bod mrznutí -18 °C
Bod tuhnutí -15 °C
Hustota 1,05 */- 0,02 g/ml
pH 7 - 8,5
Sediment 0.25 %
Viskozita 2,300 ± 300 cPs
Vzhled Hustá jantarová tekutina