• 0
Kyselý
Čisticí prostředek na úklid koupelny ALTUS Professional - s vůní višně

Čisticí prostředek na úklid koupelny ALTUS Professional - s vůní višně

Velikost balení: 0,75l / 5l Objem: 0,75l / 5l; použití: odstraňuje nečistoty a vodní kámen z vodovodních baterií, van, sprchových koutů umyvadel a obkladaček; s vůní višně

Kód 000223
Dostupnost: Skladem
Výrobce: CZ-ALCH
Kategorie: Pro domácnost
Varianta:
0,75 l
5 l
Vaše cena:
56 Kč s DPH
od 46,28 Kč bez DPH
ikona
ikona

Proč si čisticí přípravek pořídit?

ALTUS Na koupelny VIŠEŇ - přípravek na úklid koupelen rychle a snadno odstraňuje nečistoty a vodní kámen z vodovodních baterií, van, sprchových koutů,
umyvadel a obkladaček. Zanechá příjemnou višňovou vůni. Nepoužívejte na povrchy méně odolné vůči kyselinám (mramor, vápenec atd.).

 

Návod k použití: 

Neředěný přípravek naneste na znečištěný povrch, nechte působit 1 - 5 minut (podle úrovně znečištění), potom opláchněte vodou. Na stírání podlah lze použít roztok 500 ml přípravku do 5 l vody.

 

Složení: 

<10% kyselina orthofosforečná (CAS: 7664-38-2), <5% neiontová povrchově aktivní látka (Alkoholy, C12-14 ethoxylované, CAS: 68439-50-9), <1% parfém, Benzyl Alcohol, CI 18050

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H319
Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

Použití Úklid a čištění koupelen - baterie, vany, sprchové kouty, umyvadla apod.
Varianta 0,75 l, 5 l