• 0
Čistící prostředek pro vytvoření polymerové ochranné vrstvy ALTUS Professional Polymer Metalic

Čistící prostředek pro vytvoření polymerové ochranné vrstvy ALTUS Professional Polymer Metalic

Objem: 5l / 10l; použití: polymerová disperze pro ošetření a vytvoření ochranné vrstvy na voděodolných elastických podlahovinách; vytváří ochranný film; zvyšuje životnost materiálu

Kód 030057
Dostupnost: Skladem
Výrobce: CZ-ALCH
Kategorie: Profesionální
Varianta:
5 l
10 l
Vaše cena:
1 116 Kč s DPH
od 922,31 Kč bez DPH
ikona
ikona

Proč si čisticí přípravek pořídit?

ALTUS Professional POLYMER METALLIC metalická polymerová disperze pro ošetření a vytvoření ochranné vrstvy na voděodolných elastických podlahovinách, jako jsou například linoleum, marmoleum, PVC a jiné. Je určena především pro vysoce mechanicky namáhané povrchy. Vytváří lesklý protiskluzný ochranný film odolný proti poškrábání a usazování nečistot, čímž výrazně zjednodušuje běžné čištění a zvyšuje životnost ošetřeného materiálu.

 

Návod k použití: 

Před použitím přípravek důkladně protřepejte. Neředěný přípravek aplikuje přímo na vyčištěný (k vyčištění povrchu nebo odstranění staré polymerové vrstvy použijte POLYMER STRIPPER), zneutralizovaný a vyschlý povrch a roztírejte jej POLYMER ROZMÝVÁKEM nebo plochým mopem, a to pouze v jednom směru. Po zaschnutí (30 – 60 minut) aplikujte druhou vrstvu přípravku (kolmo proti první vrstvě). Nanášejte 2 až 3 vrstvy přípravku, dle požadovaného stupně ochrany. Plocha se může zatěžovat po 8 – 12 hodinách (dle počtu vrstev, okolní teploty), po důkladném proschnutí a vytvrdnutí ochranné vrstvy.

 

Spotřeba: 

2 - 3 l na 100 m2 / 1 vrstva. Spotřeba je závislá na savosti ošetřovaného materiálu.

 

Složení: 

<30% akrylový polymer, 5-15% vosky, Diethyleneglykol monoethylether (ES: 203-919-7), <3% fosfáty, <0,1% Benzyl alcohol, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Iodopropynyl butylcarbamate

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Použití Tvorba ochranné vrstvy na voděodolných elastických podlahovinách.
Varianta 5 l, 10 l