• 0

Chemické soupravy

Chemické havarijní sady likvidují následky havárií, při kterých unikly nebezpečné a agresivní kapaliny jako silné kyseliny nebo naopak zásady. Prioritou je při odstraňování těchto havárií ochrana přírodních zdrojů a osob.


Filtrování
ikona