• 0

Havarijní souprava ADR - bez sorbentů kapalin

Bez sorbentů kapalin

Kód HS ADR - A6
Dostupnost: 4 dny
Výrobce: CZ- HE - D
Kategorie: ADR soupravy
Vaše cena:
3 618 Kč s DPH
2 990,08 Kč bez DPH
ikona
ikona

Havarijní souprava je důležitou součástí všech vozidel, která přepravují zboží a látky v režimu ADR. Jedná se o nebezpečné věci vymezeny v zákoně o silniční dopravě, jako látky a předměty, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislosti s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo ohroženo životní prostředí. Tato souprava je vhodná k vybavení vozidel pro přepravu látek a zboží zařazeného ve třídách a podtřídáchdle směrnice ADR 2017:

 • 1 - výbušniny
 • 1.4 - málo výbušné látky
 • 1.5 - málo výbušné látky
 • 1.6 - málo výbušné látky
 • 2.1 - plyny hořlavé
 • 2.2. - plyny hořlavé a netoxické
 • 3 - hořlavé kapaliny
 • 4.1 - hořlavé tuhé láty
 • 4.2 - samozápalné látky
 • 4.3 - látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
 • 5.1 - látky podporující hoření

 

Havarijní souprava obsahuje:

 • 1 x nejiskřivá svítilna včetně monočlánků CE
 • 1 x ochranné brýle nepřímo větrané CE, EN 166
 • 1 x ochranné rukavice CE 0321 Cat III (EN 388, EN 374)
 • 1 x kapalina pro výplach očí 250 ml, CE 0123
 • 1 x reflexní výstražná vesta CE (EN 340, EN 471, 89/686/EEC)
 • 1 x výstražný trojúhelník
 • 1 x nemrznoucí těsnící kanalizační deska 65 x 45 cm (použitelná to -10 °C)
 • 1 x skládací lopata
 • 1 x skládací pastový kbelík
 • 1 x pevná plastová taška se zipem   
Druh sorpce bez sorbentů
Hmotnost 10,6 kg