• 0

Havarijní souprava ADR - bez sorbentů kapalin

Bez sorbentů kapalin

Kód HS ADR - A3
Dostupnost: 2 - 5 týdnů
Výrobce: CZ- HE - D
Kategorie: ADR soupravy
Vaše cena:
956 Kč s DPH
790,08 Kč bez DPH
ikona
ikona

Havarijní souprava je důležitou součástí všech vozidel, která přepravují zboží a látky v režimu ADR. Jedná se o nebezpečné věci vymezeny v zákoně o silniční dopravě, jako látky a předměty, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislosti s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo ohroženo životní prostředí. Tato souprava je vhodná k vybavení vozidel pro přepravu zboží a látek ve třídách a podtřídách dle směrnice ADR 2017:

 • 2.2 - plyny nehořlavé a netoxické
 • 4.2 - samozápalné látky
 • 5.1 - látky podporující hoření
 • 5.2 - organické peroxidy

 

Havarijní souprava obsahuje:

 • 1 x nejiskřivá svítilna včetně monočlánků CE
 • 1 x ochranné brýle, nepřímo větrané, CE (EN 166)
 • 1 x ochranné rukavice CE 0321 Cat III (EN 388, EN 374)
 • 1 x kapalina pro výplach očí 250 ml, CE 0123
 • 1 x výstražná reflexní vesta CE (EN 340, EN 471, 89/686/EEC)
 • 1 x výstražný trojúhelník
 • 1 x pevná taška se zipem
Druh sorpce bez sorbentů
Hmotnost 1,7 kg