• 0

HSPS 240 - CH - Havarijní souprava - chemická

Kód
Dostupnost: 4 dny
Výrobce: HE - Č
Kategorie:
Vaše cena:
15 462 Kč s DPH
12 778,51 Kč bez DPH
ikona
ikona

Tato havarijní souprava je velká mobilní souprava určená do velkých výrobních provozů, skladů chemických či jakýchkoli jiných nebezpečných látek nebo logistických hal.Souprava představuje ideální kombinaci velké sorpční kapacity, vysoké mobility a příznivé pořizovací ceny.Umožňuje zasáhnout při úniku nebezpečných látek okamžitě, efektivně a na jakémkoli místě ve výrobní hale.V této chemické soupravě jsou sorbenty, které mají charakter hydrofilní a oleofilní a navíc jsou vysoce odolné proti působení agresivních chemikálií, silných zásad a kyselin. Používají se pro likvidaci úniků nebezpečných agresivních kapalin v chemických závodech i při přepravě chemikálií. Složení havarijní soupravy:200 × sorpční rohož6 × sorpční had6 × sorpční polštář10 × sorpční chemická utěrka1 × sypký sorbent SK 11 × havarijní tmel 10 PMPA1 × kanalizační ucpávka 65 × 45 cm1 × ochranné brýle1 × ochranné rukavice (CE 89/686/EEC)1 × ochranný respirátor4 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“4 × pytel na použité sorbenty1 × výstražná páska 100 m2 × chemické světlo1 × smetáček a lopatka1 × plastová mobilní nádoba 240 l   Sorpční kapacita 205 litrů