• 0

Cena

Hmotnost hasiva

Využití

Sněhové hasicí přístroje (CO2)

Hasivem těchto přístrojů je stlačený oxid uhličitý. Na rozdíl od pěnových nebo práškových hasicích přístrojů za sebou nezanechávají zbytky hasiva a nedochází tedy ke znehodnocení hašených předmětů. Přístroje najdou své využití při požárech elektroniky nebo hořlavých kapalin. Ale pozor, přístroje nejsou vhodné k použítí pro hašení sypkých látek a při styku s pokožkou hrozí vznik omrzlin.


Filtrování
ikona