• 0

Cena

Hmotnost hasiva

Třída požáru

Využití

Plynové hasicí přístroje s čistým hasivem

Jedná se o ekologické hasicí přístroje s čistým hasivem. Tyto přístroje lze využít jako náhradu zakázaných halonů, které již z ekologických důvodů nesmějí být používány. Hasivo je elektricky nevodivé, netoxické a nezpůsobuje korozi. Vhodné využití naleznete při hašení požárů elektrických rozvoden, serverů, elektroniky nebo archivů. Vzhledem k tomu, že hasivo se po hašení samovolně odpaří, nedochází tedy ke znehodnocení hašených předmětů, jak je tomu u běžných hasicích prostředků. 


Filtrování
ikona